Website


Bij het ontwikkelen van een website werken we bij
VdPSolutions altijd met een stappenplan waar de klant centraal
staat.

Analyse

In de eerste fase komt er iemand van VdPSolutions tot bij
de klant. Tijdens deze eerste meeting wordt er een algemeen beeld geschetst van de behoeften en worden er enkele oplossingen voorgesteld. Op het einde van deze meeting zal er een oplossing gekozen zijn en wordt deze vastgelegd.

Ontwikkeling en testen

Vervolgens gaat VdPSolutions aan de slag. Tijdens de ontwikkeling zullen er geregeld previews getoond worden aan de klant. Hierdoor kan deze onmiddellijk zijn opmerkingen doorgeven en kan de klant de vooruitgang goed opvolgen. Dit process blijft zich herhalen tot alle afgesproken behoeften ontwikkeld zijn. Uiteraard worden er ook voortdurend functionele en technische testen uitgevoerd.

Goedkeuring en oplevering

In deze fase is de website klaar en getest door zowel VdPSolutions als de klant. Na de goedkeuring van de klant, wordt de site uiteindelijk opgeleverd en in productie gebracht.